Apple-Mac en Los hombres que no amaban a las mujeres.

0
1747

Aquí teniu les referències de Mac al primer llibre. He fet un petit comentari per situar la referència dins del contingut de la narració. Les pagines són de l’edició en català.

Aqui tenéis las referencias de Mac en el primer libro. He hecho un pequeño comentario para situar las referencias dentro de la narración. Las páginas son de la edición en catalán.

Apple-Mac, referències en el primer llibre de la trilogia Millennium, Els homes que no estimaven les dones, de Stieg Larsson.

Apple-Mac, referencias en el primer libro de la trilogia Millennium, Los hombre que no amaban las mujeres, de Stieg Larsson.

*Primera part Incitació del 20 de desembre al 3 de gener
el 18% de les sueques han estat intimidades alguna vegada per un home.

*Primera parte incitación del 20 de diciembre al 3 de enero.
El 18% de las suecas han estado intimadadas alguna vez por un hombre

Pag 85

Després de discutir-ho amb la seva mare, havien acordat regalar a la Pernilla un iPod, un reproductor mp3 que amb prou feines era més gran que una capsa de llumins i que podia emmagatzemar una col·lecció enorme de CDs.

Pag 85

Después de discutirlo con su madre, acordamos  regalar a la Pernilla un iPod, un reproductor mp3 que no era más grande que una caja de cerillas y que podía almacenar una colección enorme de CDs

Comentari: Pernilla és la filla de Mikael Blomkvist.

Comentario: Pernilla es la hija de Mikael Blomkvist.

Pag 117

A l’hora de dinar, la Salander va encendre el seu iBook i va obrir l’Eudora per escriure un correu electrònic.

Pag 117

A la hora de comer, la Salander encendio su iBook y abrio Eudora para escribir un correo electrónco.

Comentari: el missatge era para Pesta, l’amic hacker de Lisbeth que la facilita l»entrada a Hacker Republic.
Comentario: el mensaje era para Plague, el amigo hacker de Lisbeth que le  facilita la entrada de a la red de Hacker Republic.

Pag 129 antiPC

Hi havia una taula amb un ordinador de sobretaula antiquat de la marca Dell, un telèfon….etc

Pag 129 antiPC

Había un mesa con un ordenador de sobremesa anticuado de la marca Dell, un teléfono …etc

Comentari: el PC era de Armansky, el cap de Lisbeth en Milton Security.

Cometario: el PC era de Armansky, el jefe de LIsbeth en Milton Security.

*Segona part, L’anàlisi de les conseqüències  del 3 de gener al 17 de març

El 46% de les sueques han estat exposades a la violència d’algun home.

*Segunda parte. El  analisis de las consecuencias del 3 de enero al 17 de marzo.

El 46 % de las suecas han estado expuestas a la violencia de algún hombre.

Pag 187

La família era tan extensa que es va veure obligat a crear una base de dades al seu iBook. Va fer servir el programa NotePad

Pag 187

La familia era tan extensa que se vio obligado a crear una base de datos en su iBook. Utilizó el programa NotePad

Comentari:, és el portàtil de Mikael que investiga la extensa família Vanger, la família de la Harriet. Quadre de la família Vanger en pag 192

Comentario: es lel portatil de Mikael que investiga la extensa familia Vanger, la familia de la Harriet. Cuadro de la familia Vanger en pag 192

Pag 193

Quan va arribar l’hora de dinar, va ficar l’iBook a la bossa i va marxar al Cafè de la Susane.

Pag 193

Cuando llegó la hora comer, metio el iBook en la bolsa y marchó al Cafè de la Susane.

Comentari: Mikael estava investigant, la Susane havia treballat per la família Vanger, ara tenia el seu negoci en la illa de Hedeby, illa fictícia fruit de la imaginació de Stieg Larsson.

Cometario: Mikael estaba investigando, la Susane había trabajado para la familia Vanger, ahora tenía su negocio en la isla de Hedeby, isla ficticia fruto de la imaginación de Stieg Larsson.

Pag 238

La motxilla contenia el iBook 600 blanc de la marca Apple, amb un disc dur de 25 gigues i 420 megues de memòria RAM, fabricat al gener del 2002 i equipat amb una pantalla de 14 polzades. Quan el va comprar era l’últim crit d’Apple en portàtils.

Pag 238

La mochila contenia el iBook 600 blanco de la marca Apple, con un disco duro de 25 gigas y 420 megas de memoria RAM, fabricado en enero del 2002 y equipado con una pantalla de 14 pulgadas. Cuando lo compró era lo último de Apple en portátiles.

Comentari: aquest iBook de Lisbeth va ser trencat per un Saab vermell que es va donar a la fuga, la Lisbeth va anar a Mac-Jesus Shop d’en Timmy, a Brännkyrkagatan per salvar el disc dur. Allò va ser el final d’aquest iBook.

Cometario: este iBook de Lsbeth fue roto por un coche Saab rojo que se dio a la fuga, la Lisbeth fue a Mac-Jesus Shop de Timmy, en Brännkyrkagatan para salvar el disco duro. Aquello fue el final de de aquel iBook.

Pag 239

Havia fet còpies de seguretat de tots el documents i tenia un ordinador de sobretaula mes vell, un Mac G3, a casa, a més d’un PC portàtil Toshiba de anys que encara podia fer servir .

Pag 239

Había hecho copias de seguridad de todos los documentos y tenía un ordinador de sobremesa más viejo, un Mac G3, en casa, además de un PC portátil Toshiba de hacía tiempo pero podía utilizar.

Comentari: aquests ordinadors de Lisbeth eren ja passat.

Cometario: estos ordenadores de Lisbeth eran parte de su pasado.

Pag 239

…va optar per la millor alternativa a l’abast: el nou PowerBook G4 a 1 Ghz d’Apple amb carcassa d’alumini i processador PowerPc 7451, AltiVec Velocity Engin, 960 megabytes de memòria RAM i 60 gigabytes de disc dur. Tenia BlueTooth i gravadora de CD i DVD integrat. El millor de tot tenia la primera pantalla de 17 polzades del mon dels portàtils, amb targeta gràfica NVIDIA i una resolució de 1.440×900 píxels que deixava bocabadats els incondicionals dels PC i superava tot el que hi havia al mercat….

Pag 239

….optó por la mejor alterrnativa a su alcance: el nuevo PowerBook G4 a 1 Ghz de Apple con carcasa de aluminio y procesador PowerPc 7451, AltiVec Veloity Engin, 960 megabytes de memoria RAM y 60 gygabytes de disco duro. Tenia Blue Tooth y grabador de CD y DVD integrado. El mejor de todo, tenía la primera pantalla de !7 pulgadas del mundo de los portátiles, con tarjeta gràfica NVIDIA y una resoución de 1.440×900 pixels que dejaba alucinados a los incondicionales de los PC y superaba todo lo que había en el mercado….

Comentari: aquest es l’ordinador que necessitava Lisbeth, i es la causa d’una fatídica visita a Nils Bjurman, el seu nou tutor.
Cometario: este es el ordenador que necesitaba Lisberth y es la cuasa de una fatídica visita a Nils Bjurman, su nuevo tutor.

*Tercera Part,  Les fusions del 16 de maig al 14 de juliol

El 13% de les sueques han estat víctimes de violència sexual amb agreujants fora d’una relació sexual

*Tercera parte. Las fusiones del 16 de mayo al 14 de julio.

El 13% de las suecas han estado víctimas de la violencia sexual  con agravantes fuera de una relación sexual.

Pag 453

Van engegar l’iBook d’en Blomkvist i es va passar una hora estudiant amb deteniment cadascuna de les persones que apareixien a la fotografia de l’accident del pont.

Pag 453

Encendieron el iBook de Blonkvist y se pasó una hora estudiando con determianción cada una de las personas que aparecen en la fotografia del accidente del puente.

Comentari: Lisbeth i Mikael investiguen la foto del dia de la desaparició de Harriet.

Comentario: Lisbeth y Mikael investigan la foto del dia de la desaparición de Harriet.

*Quarta part, Opa hostil de l’11 de juliol al 30 de desembre

El 92 % de les sueques que han estat víctima d’una agressió sexual no ho han denunciat a la policia.

*Cuarta parte, Opa hostil del 11 de julio al 30 de diciembre.

El 92% de las suecas que han estado víctima de una agresión sexual no lo han denunciado a la policia.

Pag 563

La Salander va  trigar tres minuts a esbrinar la clau d’accés de l’ordinador d’en Dahlman i dos minuts més per a transferir-ne el contingut a l’iBook d’en Blomkvist.

Pag 563

La Salander tardó tres minutos en descubrir la clave de acceso del ordenador de Dahlman y dos minutos más para transferir el contenido al iBook de Blomkvist.

Comentari: La Lisbeth no te problemes per treure el contingut d’un Dalhman que passava informació de Millennium.

Cometario: La lisbeth no tiene problemas para sacar el contenido de un Dalhman que pasaba información de Millennium.

Pag 571

Va omplir el rebost , va tancar la porta , va obrir l’iBook i va començar a escriure.

Pag 571

Llenó la despensa , cerro la puerta, abrió el iBook y comenzó a escribir.

Comentari: Mikael des de la seva cabana de Sanddhamn.

Comentario: Mikael desde su  cabaña de Sanddhamn.

Pag 574

La pila de fulls impresos al costat de l’iBook d’en Mikael no parava de créixer.

Pag 574

La pila de hojas impresas al lado del iBook de Mikael no paraba de crecer.

Comentari: Lisbeth navegant en internet per investigar.

Comentario: Lisbeth navegando por internet para investigar.

Pag 582

Mentre en Blomkvist continuava treballant, la Salander es quedava al dormitori de les golfes amb el PowerBook sobre els genolls, rumiant en l’insòlit imperi Wenneström.

Pag 582

Mientras Blomkvist continuaba trabajando, la Salander se quedaba en el dormitorio de las golfas con el PowerBook sobre las rodillas, pensando en el insólito imperio Wenneström.

Comentari: Investigant al mafiós de Wenneström, no sap el que li espera.

Comentario: Investigar al mafiso de Wenneström, no sabe lo que le espera.

Pag 599

Va encendre el PoweBook i va connectar-se a la xarxa per mitjà del mòbil.

Pag 599

Encendió el PowerBook y se conectó a la red por medio del movil.


Comentari: Lisbeth fent negocis.

Comentario: Lisbeth haciendo negocios.


Frelises

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.