Territorimac-23/5/2015-Pgm.493

4
59569

Asistimos al Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. Conocimos la integración de la conectividad con los dispositivos de Apple conversamos con:
Arnau Gil, Product Genius de BMWi.
Maximilian Martín, Product Manager de Mercedes-Benz Cars.
Alejandro Velasco, de Mercedes-Benz Cars, del departamento de Smart.

Marc Navarra cofundador de Bamboo Bikes Barcelona, presenta su bicicleta de bambo.Usan la tecnología de Apple para crear su geometría.

Durante 25 años Luis Villareyes ha reunido más de 300 productos Apple para su colección y los ha restaurado, con el objetivo de crear un Museo con un centro de actividades culturales relacionadas con la historia de Apple. Al no poder cumplir su objetivo pone a la venta toda su colección.

Conversamos con Amadeu Artasona, cofundador de la productora audiovisual Creandus Films y director de la película «Don’t Speak».

Sergio Navas editor de isenacode.com nos sorprende con su selección de aplicaciones y juegos.

Repasamos las noticias más destacadas, las novedades dela AppStore, de la iTunesMusic Store y la agenda de actividades.

Enlaces:

MixRadio
iSeries
Snake Rewind
Ire:Blood Memory

4 Comentarios

  1. à°®ేà°¥ా,à°œీà°¡ిపప్à°ªు à°²ేà°¨ి ఉప్à°®ాà°²ో à°•ాà°²ేà°¶ాà°°ు à°…à°¨ి à°šెà°ª్పడాà°¨ిà°•ి à°µిà°šాà°°ిà°¸్à°¤ుà°¨్à°¨ాà°¨ు. à°ˆ à°Ÿà°ªా à°•ి à°®ోà°°à°²్ à°²ేà°¦ు. à°’à°• à°µేà°³ ఉన్నట్à°Ÿు ఎవరైà°¨ా à°«ీలయిà°¤ే à°…à°¦ి ‘à°¨ేà°¨ు araban sophisticated à°•ాà°¦ు à°…à°¨ి à°—్à°°à°¹ించవచ్à°šు! à°²ేà°¦ా ‘à°¨ాà°•ు à°¸ౌà°¤్ à°‡ంà°¡ియన్ à°¬్à°°ేà°•్ à°«ాà°¸్à°Ÿ్ తప్à°ª పడదు ‘ à°…à°¨ి à°•ూà°¡ా à°…à°¨ుà°•ోవచ్à°šు!à°µంà°Ÿà°¦ేà°®ుంà°¦ంà°¡ి, ఎవరైà°¨ా à°šేà°¸ి పడెà°¯్à°¯ొà°š్à°šు! అదసలు à°ªెà°¦్à°¦ సమస్à°¯ే à°•ాà°¦ు!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.